4000 rendőr ké­szült­ség­ben Köln­ben

Erő­dít­mé­nyé ala­kul­hat a hét­vé­gére Köln bel­vá­rosa. A német vá­ros­ban tartja ugyanis a jobb­ol­dali Al­ter­na­tíva Né­met­or­szá­gért párt a kong­resszu­sát, ami ellen heves tün­te­té­sekre szá­mí­ta­nak a ha­tó­sá­gok. Németországban idén szeptemberben tartanak választásokat. […]