CLqm8lJUwAESXF2

Ter­ror­pá­nik Ausztriában

A szer­dán tör­tént lon­doni ter­ror­tá­ma­dást kö­ve­tően egész Eu­ró­pá­ban meg­erő­sí­tet­ték a ter­ror­ké­szült­sé­get. Az osztrák Alkotmányvédelmi Hivatal elnöke, Peter Gridling arra figyelmeztet, hogy minden korábbinál nagyobb az esélye egy lehetséges terrortámadásnak Ausztriában. […]